Om skolan / Förskolan

Britt Sjöberg

Britt Sjöberg

1994 startade jag Nyckelknippan för att året därpå utvidga med Nyckelskolan. Pedagogik, organisation och service var tre viktiga ledord för mig. Utefter de orden satte jag mätbara mål för att försäkra föräldrar om att vi hade en bra pedagogisk verksamhet, en stabil organisation samt en bra service för föräldrar.

Nyckelknippan har också fortfarande lärare och pedagoger som arbetar kvar som tidigt fanns med då jag byggde upp verksamheten.
Idag har jag gått i pension och har lämnat över ansvaret till mina barn, Jane och Andreas. 

För att garantera alla barn en likvärdig utbildning arbetar vi nu efter Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022.

Grunden i mitt sätt att se på barns utveckling utgår ifrån Maria Montessoris teorier.

Idag har de tre ledorden kompletterats med kärlek, kunskap och respekt. Jag tycker fortfarande att vi kan försäkra föräldrar om att vi har en god pedagogisk verksamhet och en stabil personalgrupp. 

Elever som lämnat Nyckelskolan klarar sig bra i livet. De är självständiga, vet vad de vill och kan. Många av dem har fått egna barn och flera väljer att placera sina barn på förskolan Ängsnyckeln och Nyckelskolan. Det är naturligtvis jättekul att de vill komma tillbaka och det är dessutom ett gott betyg. Vi har haft en fortsatt utveckling av Maria Montessoris teorier och jag tycker det fortfarande är lika roligt som jag tyckte 1994. Jag säger som Maria Montessori: " Att tjänar man barnet så tjänar man livet"!

Nyckelskolan

Maria Montessori inspirerad skola under ständig utveckling sedan starten 1994.

Läs mer om

Ängsnyckeln

Ängsnyckelns förskola i Montessorianpassad design.

Läs mer om

Elevhälsan

Nyckelskolans Elevhälsa arbetar efter Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan.

Läs mer om

  • Följ Nyckelknippan i sociala medier
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Kontakta oss