Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Hälsokontroller, hälsosamtal och vaccinationer

Eleverna erbjuds hälsobesök tre gånger under grundskoletiden. Hälsobesöken innebär kontroll av längd, vikt, syn, hörsel och rygg. Några gånger under grundskoletiden har skolsköterskan ett hälsosamtal med eleven.

Vaccinationer utförs enligt nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationsprogrammet omfattar difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib (Haemophilus influenzae typ B), mässling, påssjuka och röda hund samt HPV (humant papillomvirus) till alla flickor i åk 5. Barn med ökad risk att smittas av tuberkulos och hepatit B erbjuds vaccin mot dessa sjukdomar.

Förskoleklassen

På Nyckelskolan utförs inskrivningssamtal i förskoleklassen där vårdnadshavare och barn träffar skolsköterskan för information kring skolhälsovården samt elevhälsan. En hälsodeklaration fylls i av vårdnadshavare. Skolhälsovårdsjournal upprättas.

Åk 1

Varje elev medföljd av vårdnadshavare erbjuds träffa skolläkaren för kroppsundersökning och ett samtal kring mognad inlärning och trivsel i skolan. Skolsköterskan mäter tillväxt och kontrollerar syn och hörsel.

Åk 2

Skolsköterskan mäter tillväxt. Hälsosamtal med var varje elev hos skolsköterskan, information hämtas från lärare samt vårdnadshavare vid behov.
Vaccinering mot mässling, påssjuka och rödahund (MPR)

Åk 4

Skolsköterskan mäter tillväxt kontrollerar syn och hörsel samt screenar skolios. Vi har även hälsosamtal, information hämtas från lärare samt vårdnadshavare vid behov. Förnyade hälsouppgifter inhämtas ifrån vårdnadshavare.

Åk 5

Vaccinering mot HPV - 2 doser, bara flickorna.

Åk 7

Skolsköterskan screenar skolios och mäter tillväxt.

Åk 8

Hälsosamtal med en sammanfattning av elevens hälsotillstånd och utveckling. Information hämtas från lärare samt vårdnadshavare. Vaccinering mot difteri stelkramp och kikhosta (DTP).

Nyckelskolan

Maria Montessori inspirerad skola under ständig utveckling sedan starten 1994.

Läs mer om

Ängsnyckeln

I Ur och Skur Ängsnyckelns förskola, nybyggd Montessorianpassad design.

Läs mer om

Elevhälsan

Nyckelskolans Elevhälsa arbetar efter skolverkets och socialstyrelsens vägledning för elevhälsan

Läs mer om

  • Följ Nyckelknippan i sociala medier
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Kontakta oss