Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Elevhälsan

Elevhälsan på Nyckelskolan består av speciallärare, skolsköterska och rektor. Vid behov närvarar skolpsykolog och skolläkare.

 • Elevhälsan möts regelbundet för samråd.
 • Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.
 • Elevhälsan ger råd till pedagoger gällande extra anpassningar i skolmiljön.
 • Speciallärare ger extra stöd åt elever i mindre grupper om eleven/ eleverna behöver det utifrån utbildningens mål.
 • Rektor beslutar om åtgärdsprogram, specialläraren gör då en utredning och upprättar åtgärdsprogram i samförstånd med vårdnadshavare/elev och berörda pedagoger.
 • Rektor kan kalla vårdnadshavare och elev till möte med elevhälsan, en s.k. elevhälsokonferens.

Finns det behov av att utreda en elev utanför ramen av skolans kompetens tar elevhälsans medicinska insats över, det som kallas skolhälsovård.

Elevhälsans medicinska insats - skolhälsovården

När barnen börjar skolan (förskoleklassen) tar skolhälsovården över efter barnhälsovården. Alla elever från förskoleklass och upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Att besöka skolhälsovården kostar ingenting.

I skolhälsovården arbetar skolläkare och skolsköterska. Skolsköterskan är ofta distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Skolläkaren är ofta specialist i allmänmedicin eller barnläkare. Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.

Skolhälsovården ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sundare levnadsvanor.

Kontakta elevhälsan

Nyckelskolan

Maria Montessori inspirerad skola under ständig utveckling sedan starten 1994.

Läs mer om

Ängsnyckeln

Ängsnyckelns förskola i Montessorianpassad design.

Läs mer om

Elevhälsan

Nyckelskolans Elevhälsa arbetar efter Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan.

Läs mer om

 • Följ Nyckelknippan i sociala medier
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Kontakta oss