Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Elevhälsa

Elevhälsan på Nyckelskolan består av speciallärare, skolsköterska/kurator, rektor och biträdande rektor. Vid behov närvarar skolpsykolog och skolläkare.

Elevhälsan möts varje vecka för samråd. Elevhälsans uppgifter är att värna om elevens förutsättningar att uppnå lärande i skolmiljön och stödja och främja inlärning efter de förutsättningar som kan ges.

Rektor kan kalla vårdnadshavare och elev till möte med elevhälsan: Elevhälsokonferens

Elevhälsans medicinska del Skolhälsovården

När barnen börjar skolan (förskoleklassen) tar skolhälsovården över från barnhälsovården. Alla elever från förskoleklass och upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Att besöka skolhälsovården kostar ingenting.

I skolhälsovården arbetar skolläkare och skolsköterska. Skolsköterskan är ofta distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Skolläkaren är ofta specialist i allmänmedicin eller barnläkare. Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.

Skolhälsovården ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sundare levnadsvanor.

Kontakta elevhälsan

Nyckelskolan

Maria Montessori inspirerad skola under ständig utveckling sedan starten 1994.

Läs mer om

Ängsnyckeln

I Ur och Skur Ängsnyckelns förskola, nybyggd Montessorianpassad design.

Läs mer om

Elevhälsan

Nyckelskolans Elevhälsa arbetar efter skolverkets och socialstyrelsens vägledning för elevhälsan

Läs mer om

  • Följ Nyckelknippan i sociala medier
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Kontakta oss